See also

Family of John ATHERTON and Elizabeth PARKER

Husband: John ATHERTON ( - )
Wife: Elizabeth PARKER ( -1842)

Husband: John ATHERTON

Name: John ATHERTON
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Elizabeth PARKER

Name: Elizabeth PARKER
Sex: Female
Father: John PARKER (1791-1830)
Mother: Ann EDMONDSON ( -1851)
Death 14 Feb 1842